Beskärning

Det är viktigt att ta hand om sina träd, då de har stora estetiska-, funktionella-, biologiska- och kulturella värden. Trädtjänst Lidköping erbjuder allt inom trädtjänster, från inventering och planering till beskärning och borttransport av material. Vi är Certifierade Arborister och vi håller oss ständigt uppdaterade på de senaste rönen och forskningen inom vårt område.

Rätt utförd beskärning bidrar till att trädkronan kan utvecklas i harmoni med sin omgivning. Välvårdade träd ger också ett vackert helhetsintryck i parker och trädgårdsanläggningar. Träd kring slott och i parkmiljöer formas ofta på olika sätt för att förstärka atmosfären och områdets arkitektur. På liknande sätt formas ibland alléer med olika lövträd för att ge platsen en stämningsfull inramning.

Vi utför professionell beskärning och bistår med rådgivning om vad som är den bästa åtgärden för varje specifikt träd.

Vid kronhöjning tas lågt sittande grenar bort för att underlätta passage för trafikanter.

Denna åtgärd kan utföras tillsammans med en underhållsbeskärning som är en noggrann genomgång av hela trädkronan, Vi tar då bort döda, skadade och/eller olämpligt placerade grenar, kvistar och epikorma skott.

Vi ser även till att trädets grenar har ett tillräckligt avstånd från tak, fasader, skyltar, och belysning, Denna åtgärd kallas utrymmesbeskärning.

Äldre träd har ofta tunga grenar som kan orsaka skador på både person och egendom om de faller. Genom säkerhetsbeskärning minskas risken för denna typ av skada, till en för kunden godtagbar nivå.

För unga träd utför vi uppbyggnadsbeskärning för att främja utveckling av en god kronstruktur.

Det är givetvis en konst att beskära träd och det måste göras med förnuft och varsamhet. Efter en beskärning bör trädet fortfarande ha sin naturliga och vackra symmetriska form intakt. Skadade äldre träd måste besiktigas återkommande så att defekter kan upptäckas och åtgärdas i tid.